Procedure

De procedure om in aanmerking te komen voor een woning is in eerste instantie door aspirant-lid van onze woongroep te worden.
Door het bijwonen van bv. een aantal koffieochtenden kan er wederzijds kennis worden gemaakt en worden gekeken of we een beetje bij elkaar passen.
Wanneer er een woning vrijkomt wordt deze in een advertentie aangeboden op Woningnet Almere.
Als woongroep hebben wij echter inspraak bij de toewijzing van een woning en is inschrijfduur niet het belangrijkste criterium.
Aspirant-leden kunnen reageren op de advertentie en hebben dan voorrang op andere kandidaten.
Woningcorporatie Goede Stede beoordeelt vervolgens of een kandidaat aan de inkomenseisen voldoet.

NB.
Deze procedure wordt alleen gevolgd wanneer de vrijkomende woning in de sociale huursector beschikbaar komt. Goede Stede wil echter vrijkomende woningen in het complex ook gaan verhuren in de vrije sector.
Wij hebben daar als woongroep geen zeggenschap over en weten van te voren ook niet of een woning in de vrije sector wordt verhuurd.