Homepage

Welkom op de website van Polter 50+

Woongroep Polter 50+ is bedoeld voor 55-plussers die een bijdrage willen leveren aan het wonen in een woongroep voor ouderen en onze doelstelling onderschrijven.
Deze doelstelling is: zelfstandig wonen in goed nabuurschap.

We zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 55 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken. De meesten zijn met pensioen maar er zijn ook nog een paar werkenden onder ons.
Momenteel bestaat de groep uit iets meer dan 40 bewoners, zowel echtparen als alleengaanden en wat meer vrouwen dan mannen.
Om in onze groep te kunnen wonen moet men lid worden van de Vereniging Woongroep Polter 50+ en de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven.
Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Men mag rekenen op burenhulp en eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin.
Daar dient men zelf voor te zorgen.

Wij verwachten motivatie om te willen wonen in onze woongroep: inzet naar vermogen bij activiteiten en gebruik maken van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.