Ons Motto

Het motto van de woongroep is Vrijheid, Zelfstandigheid en Nabuurschap, waarvan we "nabuurschap" het belangrijkste vinden.

Meeleven met elkaar bij leuke en minder leuke gebeurtenissen. Bijstaan wanneer iemand dat nodig heeft. Luisteren wanneer dat nodig is.

Het is echter wel zo dat men zelfredzaam moet zijn. Dit houdt in dat men, indien nodig, zelf voor extra hulp moet zorgen bij b.v. de Thuiszorg.