De geschiedenis

In februari 2000 is het initiatief genomen tot het oprichten van een woongroep met als doel een gebouw of een groep woningen te realiseren waarin de leden/deelnemers zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Hieruit is de Woongroep Polter 50+ ontstaan, sinds mei 2000 een Vereniging, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder no. 39073342.

Het complex is gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Goede Stede, de architect is INBO en aannemersbedrijf Te Pas heeft het complex gebouwd.

Bij het ontwerp hebben we inspraak gehad en op 25 november 2004 is, met enig feestelijk vertoon, de eerste paal geslagen en op 27 oktober 2005 is de eerste sleutel overhandigd. Via advertenties in diverse kranten en tijdschriften is Polter 50+ gegroeid tot een groep enthousiaste leden, aspirant-leden en belangstellenden.
Nieuwe belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden en zullen dan voor een informatiemiddag worden uitgenodigd.