Activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de vereniging zijn de ledenvergaderingen. Deze worden 3 keer per jaar gehouden en als het nodig is wordt er een extra bijeenkomst belegd.
De aspirant-leden zijn bij deze vergaderingen welkom, maar hebben geen stemrecht.
Daarnaast zijn er commissies waarin de leden actief zijn.
De Hoek is onze gemeenschappelijke ruimte waar iedereen gebruik van kan maken. Driemaal per week is er een koffieochtend: dinsdag en donderdag van 10 - 12 uur en zondags van 11 - 13 uur. Verder zijn er filmavonden (m.b.v. een beamer) en spelletjesavonden; we hebben trouwens ook een echt biljart!
Op vrijdagmiddag wordt er geborreld vanaf 17.00 uur tot ca. 19.00 uur.
's Zomers wordt er 1x per maand op zondagochtend een tuindag gehouden. Dan wordt de tuin opgeknapt en is er na afloop een gezamenlijke lunch. Alle aspirant-leden zijn bij deze activiteiten welkom!