Activiteiten

We hebben diverse commissies en werkgroepen die de gang van zaken begeleiden en natuurlijk de ledenvergaderingen.
De aspirant-leden zijn bij deze vergaderingen welkom, maar hebben geen stemrecht. Ze krijgen wel een verslag van deze vergaderingen en kunnen zich zo een beeld van ons wel en wee vormen.
In onze gemeenschappelijke ruimte zijn er filmavonden en spelletjesavonden, 3 x per week is er een koffieochtend: dinsdag en donderdag van 10 - 12 uur en zondags van 11 - 13 uur. Bij mooi weer zijn de koffieochtenden op het grote terras in de tuin.
Vrijdagavond is de borrelavond vanaf 17 uur tot 19.00 uur.
's Zomers hebben we de tuindagen. Dan wordt de tuin opgeknapt en degenen die daaraan niet mee kunnen doen zorgen dan voor koffie en lunch. Alle aspirant-leden kunnen aan deze activiteiten meedoen en natuurlijk ook zelf activiteiten organiseren