Welkom bij Polter 50 plus

Woongroep Polter 50+ is bedoeld voor 50 plussers die zich uitspreken voor het wonen in een project "Groepswonen voor ouderen" en onze doelstelling onderschrijven.

Deze doelstelling is: Zelfstandig wonen in goed nabuurschap.

Wij zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 50 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.De meesten van ons zijn met pensioen maar er zijn ook nog een paar werkenden onder ons.

Om te kunnen wonen in onze groep verplicht men zich lid te worden van de Vereniging Woongroep Polter 50+ en onderschrijft men de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Men mag rekenen op burenhulp, eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin. Daar dient men, indien nodig, zelf voor te zorgen.

De procedure om in aanmerking te komen voor een woning is in eerste instantie door aspirant-lid van onze woongroep te worden. Door het bijwonen van bv. een aantal koffieochtenden kan er wederzijds kennis worden gemaakt.
Wanneer er een woning vrijkomt wordt deze in een advertentie aangeboden op Woningnet.Als woongroep hebben wij echter inspraak bij de toepwijzing van een woning en is inschrijfduur niet het belangrijkste criterium.
Wij verwachten motivatie om te willen wonen in ONZE groep; inzet naar vermogen bij activiteiten en in elk geval de mogelijkheden tot ontmoeting benutten die er nu zijn;