Welkom bij Polter 50 plus

Woongroep Polter 50+ is bedoeld voor 50 plussers die zich nadrukkelijk uitspreken voor het wonen in een project "Groepswonen voor ouderen".

Het doel is: Zelfstandig wonen in goed nabuurschap.

Wij zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 50 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.

Om te kunnen wonen in onze groep verplicht men zich lid te worden van de Vereniging Woongroep Polter 50+ en onderschrijft men de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Men mag rekenen op burenhulp, eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin. Daar dient men, indien nodig, zelf voor te zorgen.

Voor een constant evenwichtige samenstelling van de groep zal gekeken worden naar:
leeftijdscategorie, sekse, alleengaand of met partner, geestelijke en lichamelijke vitaliteit en bereidheid zich naar vermogen in te zetten voor de groep.
Wij verwachten motivatie om te willen wonen in ONZE groep; inzet naar vermogen bij activiteiten; meedoen in commissies en in elk geval de mogelijkheden tot ontmoeting benutten die er nu zijn; zoals vergaderingen bijwonen, deelnemen aan koffieochtenden, discussies en excursies.